خرید آنلاین تشک رویا

 • تشك كودك رويا

  تشک کودک رویا (تضمین کیفیت ۲ سال)

  234,000 تومان

  تشک کودک رویا

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه
  اسکلت
  فنر متصل
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۱۸ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۲ سال

   

 • تشک نوجوان رويا

  تشک نوجوان رویا بونل ۵ (تضمین کیفیت ۲)

  430,000 تومان

  تشک نوجوان رویا

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه
  اسکلت
  فنر متصل
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۱۸ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۲ سال
 • تشک نوجوان رویا بونل ۵

  تشک نوجوان رویا بونل ۲ (ضمانت ۳ سال)

  700,000 تومان

  تشک رویا بونل ۵

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۱۹ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۳ سال
 • تشک رویا اولترا ۴

  تشک نوجوان رویا اولترا ۴ (ضمانت ۶ سال)

  900,000 تومان

  تشک نوجوان رویا اولترا ۴

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنر منفصل (پاکتی)
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر منفصل
  محافظ اسکلت
  لایه اسپان‌باند
  ارتفاع
  ۱ ± ۲۶ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
 • تشک رویا مدیکال ۳تشک رویا مدیکال ۳

  تشک رویا مدیکال ۳ (۵ سال ضمانت)+محافظ تشک

  1,170,000 تومان2,340,000 تومان

  تشک رویا مدیکال ۳

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  اسفنجی
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با چگالی‌های مختلف
  اسکلت
  اسفنج
  ارتفاع
  ۱ ± ۲۳ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  ویژگی خاص
  دارای اسفنج ریباند (فشرده)
  تضمین کیفیت
  ۵ سال
 • تشک رویا مدیکال ۲تشک رویا مدیکال ۲

  تشک رویا مدیکال ۲ (۵ سال ضمانت)+محافظ تشک

  1,260,000 تومان2,530,000 تومان

  تشک رویا مدیکال ۲

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  اسفنجی
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با چگالی‌های مختلف
  اسکلت
  اسفنج
  ارتفاع
  ۱ ± ۲۳ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۵ سال

 • تشک رویا بونل ۶تشک رویا بونل ۶

  تشک رویا بونل ۶ (۲ سال ضمانت)+محافظ تشک

  ناموجود

  تشک رویا بونل ۶

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه
  اسکلت
  فنر متصل
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۱۸ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۲ سال
 • تشک نوجوان رویا بونل ۵تشک نوجوان رویا بونل ۵

  تشک رویا بونل ۵ (۳ سال ضمانت)+محافظ تشک

  630,000 تومان1,260,000 تومان

  تشک رویا بونل ۵

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۱۹ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۳ سال
 • تشک رویا بونل ۴تشک رویا بونل ۴

  تشک رویا بونل ۴ (۴ سال ضمانت)+محافظ تشک

  740,000 تومان1,480,000 تومان

  تشک رویا بونل ۴

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۱۹ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۳ سال
 • تشک رویا بونل ۳تشک رویا بونل ۳

  تشک رویا بونل ۳ (۵ سال ضمانت)+محافظ تشک

  800,000 تومان1,600,000 تومان

  تشک رویا بونل۳

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
   طبی فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه
  اسکلت
  فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۲۲ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۵ سال

 • تشک رویا بونل ۲تشک رویا بونل ۲

  تشک رویا بونل ۲ (۵ سال ضمانت)+محافظ تشک

  880,000 تومان1,760,000 تومان

  تشک رویا بونل۲

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  طبی فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۲۲ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  ویژگی خاص
  اسکلت تقویت شده
  تضمین کیفیت
  ۵ سال
 • تشک رویا بونل ۱تشک رویا بونل ۱

  تشک رویا بونل ۱ (۶ سال ضمانت)+محافظ تشک

  960,000 تومان1,930,000 تومان

  تشک رویا بونل۱

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  طبی فنری
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
  محافظ اسکلت
  موکت ترموفلت
  ارتفاع
  ۱ ± ۲۴ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۶ سال
 • تشک رویا اولترا ۴تشک رویا اولترا ۴

  تشک رویا اولترا ۴ (فنر پاکتی-۶ سال ضمانت)

  1,120,000 تومان2,250,000 تومان

  تشک رویا اولترا۴

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنر منفصل (پاکتی)
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر منفصل
  محافظ اسکلت
  لایه اسپان‌باند
  ارتفاع
  ۱ ± ۲۶ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  تضمین کیفیت
  ۶ سال

 • تشک رویا اولترا ۳تشک رویا اولترا ۳

  تشک رویا اولترا ۳ (فنر پاکتی-۷ سال ضمانت)+محافظ تشک

  1,260,000 تومان2,530,000 تومان

  تشک رویا اولترا۳

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنر منفصل (پاکتی)
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر منفصل
  محافظ اسکلت
  لایه اسپان‌باند
  ارتفاع
  ۱ ± ۳۰ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  ویژگی خاص
  تشک یکطرفه با یک پد طبی اسفنجی اضافه
  تضمین کیفیت
  ۷ سال
 • تشک رویا اولترا ۲تشک رویا اولترا ۲

  تشک رویا اولترا ۲ (فنر پاکتی-۸ سال ضمانت)+محافظ تشک

  1,483,000 تومان2,960,000 تومان

  تشک رویا اولترا۲

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنر منفصل (پاکتی)
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر منفصل
  محافظ اسکلت
  لایه اسپان‌باند
  ارتفاع
  ۱ ± ۳۲ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  ویژگی خاص
  پد مجزا مموری فوم
  تضمین کیفیت
  ۸ سال

 • تشک رویا اولترا ۱تشک رویا اولترا ۱

  تشک رویا اولترا ۱ (فنر پاکتی-۸ سال ضمانت)+محافظ تشک

  1,670,000 تومان3,340,000 تومان

  تشک رویا اولترا ۱

  ارسال فقط داخل تهران

  گروه محصول
  فنر منفصل (پاکتی)
  جنس رویه
  نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  الیاف
  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
  اسفنج
  چند لایه با دانسیته‌های مختلف
  اسکلت
  فنر منفصل و فنر های cellpocket
  محافظ اسکلت
  لایه اسپان‌باند
  ارتفاع
  ۱ ± ۳۴ سانتیمتر
  طول و عرض
  ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
  ویژگی خاص
  اسکلت cell pocket
  تضمین کیفیت
  ۸ سال