تشک ویستر

 • تشک مارینا

  تشک ویستر مدل مارینا-۵ سال ضمانت

  1,256,000 تومان2,512,000 تومان

  تشک طبی فنری ویستر مدل مارینا

  جزء خانواده تشک های طبی فنری نرم (Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • ارتفاع: ١±٢۵سانتی متر
  • پارچه رویه: گردباف سه لایه تمام پنبه ای
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • نوع فنر: فنر متصل (bonnell spring)
  • نوع دستگیره: طنابی

  تضمین کیفیت: ۵ سال

 • تشک ویستر مدل جیوا

  تشک ویستر مدل جیوا-۶ سال ضمانت

  1,645,000 تومان3,300,000 تومان

  تشک ویستر طبی فنری مدل جیوا

  جزء خانواده تشک های طبی فنری سفت (Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • ارتفاع: ١±٢۶سانتی متر
  • پارچه رویه: گردباف سه لایه تمام پنبه ای
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • نوع فنر: فنر متصل (bonnell spring)
  • نوع دستگیره: پارچه ای

  تضمین کیفیت: ۶ سال

 • تشک ویستر آوین نوین

  تشک ویستر مدل آوین نوین-۷ سال ضمانت

  2,498,000 تومان4,850,000 تومان

  تشک ویستر طبی فنری مدل آوین نوین

  جزء خانواده تشک های طبی فنری (Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • ارتفاع: ١±٢۵ سانتی متر
  • پارچه رویه : گردباف سه لایه تمام پنبه ای ترک
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • نوع فنر: فنر منفصل(pocket spring)
  • نوع دستگیره: طنابی

  تضمین کیفیت: ٧ سال

 • تشک ویستر مدل ارتوپدیک-۷ سال ضمانت

  2,724,000 تومان5,414,000 تومان

  تشک دکتر ویستر ارتوپدیک

  جزء خانواده تشک های طبی فنری سفت (Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • ارتفاع: ١±٢٨ سانتی متر
  • پارچه رویه: گردباف سه لایه تمام پنبه ای سری کوانتوم پلاس (آنتی استرس-بیوبالانس-ارگانیک)
  • مموری فوم: Tempur
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • نوع فنر: فنر متصل (bonnell spring)
  • دارای منافذ تهویه هوا به همراه نوار spacer
  • نوع دستگیره: پارچه ای

  تضمین کیفیت: ٧ سال

 • تشک دکتر ویستر

  تشک ویستر مدل دکتر ویستر-۷ سال ضمانت

  2,650,000 تومان5,414,000 تومان

  تشک ویستر طبی فنری مدل دکتر ویستر مموری فوم دار

  دکتر ویستَر

  جزء خانواده تشک های طبی فنری (Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • ارتفاع: ١±٢٨ سانتی متر
  • پارچه رویه : گردباف سه لایه تمام پنبه ای سری کوانتوم پلاس (آنتی استرس-بیوبالانس-ارگانیک-بامبوپلاس)
  • مموری فوم: Tempur
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • نوع فنر: فنر متصل (bonnell spring)
  • دارای دو حالت سفت و نرم
  • دارای منافذ تهویه هوا به همراه نوار spacer
  • نوع دستگیره: پارچه ای

  تضمین کیفیت: ٧ سال

 • تشک ویستر مدل ویس پاکت-۷ سال ضمانت

  4,337,000 تومان8,675,000 تومان

  تشک ویستر فنر منفصل مدل ویس پاکت مموری فوم دار

  جزء خانواده تشک های طبی (Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • پارچه رویه : گردباف سه لایه تمام پنبه ای سری کوانتوم پلاس (آنتی استرس-بیوبالانس-ارگانیک-بامبوپلاس)
  • ارتفاع: ٢±٢٨ سانتی متر
  • دارای دو حالت سفت و نرم
  • نوع فنر: فنر منفصل (pocket spring)
  • دارای منافذ تهویه هوا به همراه نوار spacer
  • مموری فوم: tempur
  • نوع دستگیره: پارچه ای

  تضمین کیفیت: ٧سال

 • تشک ویسکو ویستر

  تشک ویستر مدل ویسکو ویستر-۷ سال ضمانت

  4,226,000 تومان8,453,000 تومان

  تشک ویستر بدون فنر مدل ویسکو ویستر مموری فوم

  جزء خانواده تشک های طبی (Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • پارچه رویه : گردباف سه لایه تمام پنبه ای سری کوانتوم پلاس (آنتی استرس-بیوبالانس-ارگانیک-بامبوپلاس)
  • ارتفاع: ٢±٢٨ سانتی متر
  • دارای دو حالت سفت و نرم
  • مموری فوم: tempur

  تضمین کیفیت: ٧سال

 • تشک کرون ویستر

  تشک ویستر مدل کرون ویستر-۸ سال ضمانت

  8,390,000 تومان16,849,000 تومان

  تشک ویستر فنر منفصل مدل کرون ویستر

  جزء خانواده تشک های طبی فنری دارای مموری فوم (Ultra Orthopedic)

  • طول: ٢٠٠ سانتی متر
  • عرض: ٩٠-١٠٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠-٢٠٠ سانتی متر
  • پارچه رویه : گردباف سه لایه تمام پنبه ای سری کوانتوم پلاس (آنتی استرس-بیوبالانس-ارگانیک-بامبوپلاس)

  تشک زیرین

  • ارتفاع: ٢±٢٢ سانتی متر
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • دارای دو حالت سفت و نرم
  • نوع فنر: فنر منفصل (pocket spring)
  • دارای منافذ تهویه هوا به همراه نوار spacer
  • نوع دستگیره: پارچه ای

  لایه بالایی (Ultra)

  • ارتفاع: ٢±٨ سانتی متر
  • مموری فوم: Tempur
  • نوع دستگیره: پارچه ای

  تضمین کیفیت: ٨ سال

 • تشک مارینا

  تشک نوزادی ویستر مدل مارینا-۵ سال ضمانت

  782,000 تومان

  تشک نوزادی ویستر مدل مارینا

  جزء خانواده تشک های طبی فنری نرم (Orthopedic)

  • طول: ۱۳۰
  • عرض: ۷۰ سانتی متر
  • ارتفاع: ١±٢۵سانتی متر
  • پارچه رویه: گردباف سه لایه تمام پنبه ای
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • نوع فنر: فنر متصل (bonnell spring)
  • نوع دستگیره: طنابی

  تضمین کیفیت: ۵ سال

 • تشک مارینا

  تشک نوجوان ویستر مدل مارینا-۵ سال ضمانت

  1,110,000 تومان

  تشک نوجوان ویستر طبی فنری مدل مارینا

  جزء خانواده تشک های طبی فنری نرم (Orthopedic)

  • طول: ۱۸۰سانتی متر
  • عرض: ۸۰ سانتی متر
  • ارتفاع: ١±٢۵سانتی متر
  • پارچه رویه: گردباف سه لایه تمام پنبه ای
  • عایق حرارتی: نمد ترموفلت
  • نوع فنر: فنر متصل (bonnell spring)
  • نوع دستگیره: طنابی

  تضمین کیفیت: ۵ سال